Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

IDS ŽSK: Uskutočnilo sa prvé kolo integračných testov
08.02.2022

blog

S blížiacim sa spustením I. fázy IDS ŽSK sa uskutočnilo prvé kolo tzv. integračných testov za účasti všetkých dopravcov, ktorí budú zapojení do pilotného územia IDS ŽSK (SAD ZA, DPMŽ, ZSSK). 

Jedna karta akceptovaná u všetkých dopravcov

Základom pripravovaného IDS budú predplatné cestovné lístky (PCL), ktoré budú viazané na bezkontaktné čipové karty (BČK). Novinkou na území ŽSK a zároveň samozrejmosťou v IDS ŽSK bude vzájomná akceptácia BČK vo všetkých módoch dopravy.

Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a vybavenia cestujúcich, prebehlo testovanie pripravenosti a funkčnosti predajných systémov jednotlivých dopravcov pre nasadenie spoločnej tarify IDS. Integračné testy prebiehali podľa vopred pripraveného akceptačného protokolu a testovali sa rôzne kombinácie predaja a akceptácie cestovných lístkov na predajných a kontrolných zariadeniach dopravcov. 

V nasledujúcich týždňoch budú vykonané ďalšie kolá testovania, zamerané najmä na odstránenie zistených nedostatkov počas prvej skúšky.

Detailné informácie k pilotnému spusteniu IDS ŽSK budú postupne zverejňované na webovej stránke idzk.sk