Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Asociácia organizátorov IDS sa rozrástla o nového člena
27.07.2022

blog

Valné zhromaždenie schválilo prijatie Organizátora IDS BBSK.

Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD) má nového člena. Na 2. zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 20. júla 2022, členovia hlasovaním rozhodli o prijatí organizátora integrovaného dopravného systému (IDS) v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Akciová spoločnosť s názvom Organizátor IDS BBSK vznikla v novembri 2021 na základe odporúčaní Plánu udržateľnej mobility a Plánu dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Príprava založenia spoločnosti ako aj jej budúce aktivity boli koordinované tiež s expertmi zo Svetovej banky pri projekte Catching Up Regions.

Úlohou akciovej spoločnosti Organizátor IDS BBSK je vytvoriť jednotný tarifný, informačný a prepravný systém, ktorý zabezpečí efektívnu koordináciu viacerých módov dopravy v jednotných štandardoch definovaných spoločnosťou. Dlhodobým cieľom je organizovať dopravu z jedného centra tak, aby bola v cieľovom stave ekonomika procesov prehľadná a znížili sa požiadavky na verejné výdavky v tomto segmente.

Členmi SAOVD sú teda v súčasnosti všetci štyria existujúci organizátori integrovaných dopravných systémov na Slovensku – Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., IDS Východ, s.r.o. a Organizátor IDS BBSK, a.s.

Foto: dispecer