Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Banskobystrický kraj čakajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave
24.07.2023

blog

Banskobystrický kraj čakajú od 1. 1. 2024 zmeny v prímestskej autobusovej doprave. Zastreší ich Organizátor IDS BBSK, a.s. a budú sa týkať nového spôsobu poskytovania informácií cestujúcim, vybavenia autobusov, nového predaja cestovných lístkov a novej tarify. Cieľom je moderná, efektívna, prehľadná prímestská autobusová doprava a spokojnosť cestujúcich.

Kto je Organizátor IDS BBSK, a.s.

V rámci príprav na zabezpečenie poskytovania prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2024 s vysúťaženými dopravcami, ktorí zastrešia poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme, založil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spoločnosť Organizátor IDS BBSK, a.s. (IDS – Integrovaný dopravný systém BBSK).

Počas rokov 2019 – 2021 BBSK spolupracoval v rámci iniciatívy Dobiehajúcich regiónov BBSK s expertmi zo Svetovej banky pri vytváraní stratégie v oblasti digitalizácie verejnej dopravy.

V súčasnosti sú hlavnými oblasťami Organizátora IDS BBSK, a.s.

  • príprava na organizáciu a manažment integrovaného systému verejnej dopravy, ktorá bude v budúcnosti v sebe zahŕňať prímestskú autobusovú dopravu, mestskú hromadnú a železničnú dopravu (cesta/koľaj príprava z hľadiska technického, prevádzkového, produktového),
  • spolupráca s vysúťaženými dopravcami pri príprave na prevádzku od 1.1.2024 pri splnení nových Technickoprevádzkových štandardov (TPŠ),
  • digitalizácia prímestskej autobusovej dopravy spojenej predovšetkým s predajom cestovných lístkov a poskytovaním informácií cestujúcej verejnosti v reálnom čase.

 

Organizátora IDS BBSK, a.s. spoznáte podľa loga

Logo Organizátora IDS BBSK, a.s., vychádza z územného členenia BBSK, kde jednotlivé body v logu spoločnosti znázorňujú mestá v kraji a použitie novej zónovo-relačnej tarify, ktorá bude v nadväznosti na nové zmluvy s dopravcami zavedená od roku 2024.

IDS BBSK pripravuje nové typy cestovných lístkov, nové predajné kanály a  zastrešenie servisu prímestskej dopravy v našom kraji, o ktorých Organizátor IDS BBSK, a.s. bude postupne informovať.

 

KONTAKT:

Web: www.idsbbsk.sk

Facebokhttps://www.facebook.com/idsbbsk

Instagram: https://www.instagram.com/idsbbsk/