Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Zmluvy

Zmluvy

Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy zverejňuje podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv.

Dátum zverejnenia Popis zmluvy Č. zmluvy Súbor
24.10.2022 Zmluva o dielo na vytvorenie internetového portálu a Licenčná zmluva 01/2021 Zmluva