Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Časté otázky

Nižšie nájdete zoznam častých otázok týkajúcich sa SAOVD a integrovaných dopravných systémov. Pokiaľ tu nenájdete odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára.

Čo je SAOVD a čím sa zaoberá?

Hlavnou náplňou Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (SAOVD) je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy a budovania IDS na Slovensku, koordinácia dopravy medzi jednotlivými regionálnymi IDS navzájom, či spoločný postup v oblasti legislatívnych zmien. Medzi aktivity SAOVD tiež patrí organizovanie a zúčastňovanie sa odborných seminárov v oblasti verejnej dopravy, ako aj vytvorenie jednotnej marketingovej platformy pre propagáciu konceptu integrovanej verejnej dopravy a výhod pre cestujúcich.

Kto sú členovia SAOVD?

Zakladateľmi asociácie sú Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID, a.s.), Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (IDŽK, s.r.o.) a IDS Východ, s.r.o. Po vzniku nových IDS na území Slovenskej republiky očakávame vstup ďalších členov.

Kto sa môže stať členom SAOVD?

Právnické osoby, ktoré spolupracujú s organizátormi verejnej osobnej dopravy, resp. ktoré vyrábajú produkty alebo poskytujú služby potrebné na zaistenie verejnej dopravy. 

Čo je integrovaný dopravný systém?

Integrovaný dopravný systém (IDS) je systém dopravnej obsluhy určitého uceleného územia verejnou dopravou, ktorý zahŕňa viacero módov dopravy a linky viacerých dopravcov, ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok. IDS môže zahŕňať aj nadväznosť na cyklistickú alebo automobilovú dopravu formou P+R, B+R a K+R. 

Čo znamenajú skratky P+R, B+R, K+R?

Park and Ride (P+R) je záchytné parkovisko typu „zaparkuj a cestuj (hromadnou dopravou)”. Parkoviská P+R sú umiestnené vždy v dosahu liniek, predovšetkým nosných vlakových a električkových liniek. 

Bike and Ride (B+R) je záchytné parkovisko typu „prídi na bicykli a cestuj“. Parkoviská B+R ponúkajú priestor na odkladanie bicyklov v blízkosti autobusových a železničných staníc. Umožňujú plynulý presun na verejnú osobnú dopravu. 

Kiss and Ride (K+R) je parkovisko typu „pobozkaj na rozlúčku a cestuj“. Slúžia na naloženie/vyloženie spolucestujúceho, ktorý pokračuje verejnou dopravou.