Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Zámery

Dlhodobým zámerom SAOVD je účinná podpora tvorby priaznivých legislatívnych a organizačných podmienok pre vznik a rozvoj ucelených integrovaných dopravných systémov na regionálnej báze v rámci územia Slovenskej republiky. Jedným z hlavných cieľov v aktuálnom roku je dosiahnutie dohody na optimálnej podobe pripravovaného zákona o verejnej osobnej doprave, ktorá pomôže urýchliť a zefektívniť zložité procesy súvisiace s postupnou tvorbou jednotlivých IDS po dopravnej, tarifnej, aj informačnej stránke.