Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Aktuálne informácie

Ďalšie aktuálne informácie nájdete v archíve.

Archív

Verejná doprava

Medziregionálna koordinácia integrovaných dopravných systémov a výmena informácií v oblasti tvorby a rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy

Integrácia

Podpora vzniku a rozvoja regionálnych integrovaných dopravných systémov, ich systémovej podpory zo strany štátu a s tým spojená odborná a osvetová činnosť

Legislatíva

Tvorba legislatívnych návrhov a spoločné presadzovanie legislatívnych zmien potrebných pre zvyšovanie kvality verejnej osobnej dopravy

Spolupráca

Platforma pre účel zastupovania regionálnych organizátorov IDS vo vzťahu k centrálnym orgánom štátnej správy a spolupráca so zahraničnými partnermi

Oblasť činnosti

Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy

  • vytváranie spoločnej platformy pre účel zastupovania členov asociácie na rokovaniach s orgánmi štátnej správy a pri presadzovaní potrebných legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy
  • propagácia myšlienky regionálnych integrovaných dopravných systémov a ich výhod pre cestujúcu verejnosť v rámci spoločnej marketingovej platformy, ako aj propagácia už funkčných regionálnych IDS
  • spolupráca pri tvorbe návrhov organizačných a právnych štandardov/podmienok vo verejnej osobnej doprave a pri rozvoji regionálnych integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky
  • organizácia a účasť na odborných seminároch týkajúcich sa problematiky verejnej osobnej dopravy
  • ďalšie aktivity súvisiace s tvorbou, prevádzkou a rozvojom integrovaných dopravných systémov