Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Objednávky

Objednávky

Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy zverejňuje podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme  kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam objednávok.

Dátum zverejnenia Zmluvná strana IČO Objednávka Suma