Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Stretnutie SAOVD s Národnou dopravnou autoritou
07.05.2024

blog

V Liptovskom Jáne sa v apríli uskutočnila 6. členská schôdza Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Na zasadnutí boli prítomní aj členovia Národnej dopravnej autority.

Jednou z hlavných tém, ktorá rezonovala na stretnutí, bola súčasná legislatívna situácia týkajúca sa verejnej osobnej dopravy a aktuálne právne predpisy Ministerstva dopravy SR. Účastníci diskutovali o aktuálnych informáciách a postupe jednotlivých organizátorov integrovaných dopravných systémov (IDS) na Slovensku.

Jedným z bodov programu bola aj téma zavedenia jednotného cestovného lístka, ktorý by platil na celom území Slovenska. Zástupca Ministerstva dopravy SR predstavil tri varianty tohto lístka.

Zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR prezentovala návrh opatrení na riešenie dopravnej chudoby a predstavila aj identifikáciu merateľných ukazovateľov.

Na zasadnutí boli prítomní aj zástupcovia Národnej dopravnej autority. Tí informovali o aktuálnom stave a činnostiach, ktoré realizujú aj o ich pozícii pri objednávaní železničnej osobnej dopravy.

Dôležitým posolstvom stretnutia bolo zdôraznenie potreby spolupráce a komunikácie medzi subjektmi zodpovednými za financovanie a organizovanie verejnej dopravy. Účastníci ukončili zasadnutie zhodou na spoločnej vízii lepšej a efektívnejšej dopravy pre všetkých obyvateľov Slovenska a deklarovaním odhodlania konkrétnymi krokmi prispievať k skvalitňovaniu služieb a dostupnosti verejnej dopravy.